yonyou用友软件                     石家庄信友软件工程有限公司

用友U8/T6/T+/T3/T1全系列管理软件       地址:石家庄青园街420号

                                              魏经理手机:13131167718 / 13331365577

                                              李经理手机:13393313393 

                                              市场部电话:0311-89691958;89691957

                                              技术部电话:0311-89691956

         


                                              网址:www.sjzxinyou.com

                                              网址:www.hebyongyou.com


                  微信号:sjzxinyou                                                        新浪微博:@石家庄信友
                   
 
 
会计交流、会计专业知识免费培训

石家庄会计家园一群:118201987

石家庄会计家园二群:296912529